Senast uppdaterad 2020-11-18

Corona-anpassning

Deep Wild Scandinavia anpassar vår verksamhet för att minimera risken för att smittas av Covid-19.

Bland annat ser vi till att:

  • Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter.
  • Guider och instruktörer har rutiner för hur man ska agera vid misstänkt smitta och för att minska smittspridningen.
  • Utrustning rengörs mellan varje gäst. 
  • Stor vikt på hygien läggs vid hantering av livsmedel och matlagning.
  • På alla tältturer finns möjlighet att bo ensam i eget tält utan att dela med någon annan. 
  • Större delar av aktiviteterna sker utomhus. 
  • De flesta turer och kurser går att boka som en privat grupp vid minst 3 personer. 
  • Uppdaterade avbokningsvillkor. 

Har du någon fråga kopplat till Corona och vår verksamhet är du välkommen att höra av dig. 

 

Avbokningsregler

Avbokning och återbetalning
Avbokning kan ske via mail eller telefon, observera att du behöver en bekräftelse för att avbokningen ska gälla. Avbokningen gäller från den dag du mottager en bekräftelse för avbokningen. Vid all avbokning debiteras en administrativ avgift på 5% av det totala beloppet, dock minst 300 kr som ej återfås. I övrigt gäller:

Vid avbokning 30 dagar eller mer före start återbetalas hela beloppet.
Vid avbokning 29-15 dagar innan start debiteras 25% av beloppet.
Vid avbokning 14-8 dagar innan start debiteras 50% av beloppet.
Vid avbokning 7 dagar eller mindre innan start debiteras hela beloppet.

 

AVBOKNING MED HÄNSYN TILL CORONA

Vill du avboka din aktivitet ges du möjlighet att godta presentkort med värde enligt tabellen nedan som alternativ till återbetalning. Ingen administrativ avgift tillkommer.

Avbokning 15 dagar eller mer innan start, presentkort på 100% av beloppet.
Avbokning 14-8 dagar innan start, presentkort på 75% av beloppet.
Avbokning 7-4 dagar innan start, presentkort på 50% av beloppet.
Avbokning 3 dagar eller mindre innan start, presentkort på 25% av beloppet.

Presentkortet gäller i 36 månader och kan förlängas i ytterligare 36 månader genom att kontakta Deep Wild® Scandinavia innan de första 36 månaderna löpt ut.
Presentkortet är inte personligt – det kan till exempel säljas vidare. Eventuellt byte av namn måste meddelas till Deep Wild® Scandinavia via e-post och ingen avgift tillkommer.