Villkor

Allmänna villkor

Allmänna villkor för bokning och deltagande.

Bokning
Bokning sker via formuläret på hemsidan https://deepwild.com/sv/, epost eller telefon. Bokningen är giltig först efter bokningsbekräftelse som kommer via mail samt efter fullständig betalning.

Betalning
Deep Wild® Scandinavia är baserat i Åre, Jämtland. Deep Wild® Scandinavia fakturerar via Billogram, du får en pdf-faktura på din epost. Vill du hellre ha din faktura som brev, skriv det när du bokar samt bifoga din adress. Betalningsvillkor 7 dagar, dock senast 14 dagar innan start. Utebliven betalning utan giltig avbokning medför debitering enligt nedan samt i förekommande fall dröjsmålsränta om 12%. Företag, organisationer och myndigheter kan begära andra betalningsvillkor.

Avbokning och återbetalning
Avbokning kan ske via mail eller telefon, observera att du behöver en bekräftelse för att avbokningen ska gälla. Avbokningen gäller från den dag du mottager en bekräftelse för avbokningen. Vid all avbokning debiteras en administrativ avgift på 5% av det totala beloppet, dock minst 300 kr som ej återfås. I övrigt gäller:
Vid avbokning 30 dagar eller mer före start återbetalas hela beloppet.
Vid avbokning 29-15 dagar innan start debiteras 25% av beloppet.
Vid avbokning 14-8 dagar innan start debiteras 50% av beloppet.
Vid avbokning 7 dagar eller mindre innan start debiteras hela beloppet.

AVBOKNING MED HÄNSYN TILL CORONA
Vill du avboka din aktivitet ges du möjlighet att godta presentkort med värde enligt tabellen nedan som alternativ till återbetalning. Ingen administrativ avgift tillkommer.
Avbokning 15 dagar eller mer innan start, presentkort på 100% av beloppet.
Avbokning 14-8 dagar innan start, presentkort på 75% av beloppet.
Avbokning 7-4 dagar innan start, presentkort på 50% av beloppet.
Avbokning 3 dagar eller mindre innan start, presentkort på 25% av beloppet.

Presentkortet gäller i 36 månader och kan förlängas i ytterligare 36 månader genom att kontakta Deep Wild® Scandinavia innan de första 36 månaderna löpt ut.
Presentkortet är inte personligt – det kan till exempel säljas vidare. Eventuellt byte av namn måste meddelas till Deep Wild® Scandinavia via e-post och ingen avgift tillkommer.

Ålder
18 år och äldre. Yngre deltagare avgörs från fall till fall men kräver målsmans godkännande och i vissa fall målsmans deltagande.

Arrangörens ändringar före och under kurs och tur
Deep Wild® Scandinavia får ändra villkoren utan tidigare anmälan. Beroende på yttre omständigheter så som väder, snöförhållanden och gruppens förutsättningar och förkunskaper kan kursens innehåll komma att ändras både innan och under upplevelsens gång. Guide / instruktör för turen / kursen har mandat att ändra upplägg och avbryta turen / kursen när det krävs med tanke på säkerhet. Arrangören får ställa in upplevelsen på grund av för få deltagare och ska meddela deltagarna i rimlig tid innan start varpå hela anmälningsavgiften skall återbetalas utan dröjsmål.

Deltagarnas ansvar under kurs och tur
Deltagarna är skyldiga att följa anvisningar och instruktioner av guide / instruktören, Deep Wild® Scandinavia eller annan person som Deep Wild® Scandinavia anlitar. Deltagarna är skyldiga att respektera ordningsregler och inte uppträda på ett sätt så det stör eller besvärar andra deltagare.
Deltagare som avviker från upplevelsen eller området för upplevelsen är skyldig att meddela detta till instruktör eller annan ansvarig inom Deep Wild® Scandinavia.
Deltagare ansvarar för att själv medtaga kläder och utrustning som krävs för att genomföra kursen samt att se till att dessa är i ett brukligt skick. I viss mån tillhandahåller Deep Wild® Scandinavia utrustning, då framgår detta på respektive upplevelses sida.

Det här ingår i priset
I priset ingår moms samt avgift för deltagande om inget annat anges. I övrigt, se respektive tur eller kurs på hemsidan.

Privat policy
Deep Wild® Scandinavia är varsam med dina personuppgifter. Vi säljer inte dina personuppgifter. Vi delar inte med oss av dina personuppgifter på annat sätt heller utan din tillåtelse (exempel på detta kan vara när man hyr utrustning hos tredje part via oss). Vi skickar ingen skräppost (vi ogillar sånt med) och du kan när som helst välja att få veta vilka uppgifter vi har om dig samt få dessa raderade eller anonymiserade ur vårt system. Det enda syftet vi har med att hantera dina personuppgifter är att kunna leverera en bättre produkt till dig som kund samt som en del i vårt åtagande att uppfylla det avtal vi genomgått. För frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.

Med reservation för tryckfel och prisändringar.

Mer information

FAQ - vanliga frågor

Här får du svar på vanliga frågor du kanske har inför din upplevelse.

Allmänna villkor

Läs gärna igenom våra allmänna villkor innan du bokar.

Praktisk info

Hur du hittar till startplatsen och vilken utrustning behöver du ta med dig. 

Konferens

Låt miljöerna inspirera er så ni kommer hem med nya idéer på hur ni ska tackla vardagens problem. Vi vet hur man laddar batterierna på riktigt och kommer hem utvilad.