Allemansrätten

Mars 2019, av Markus Nyman

Om Allemansrätten

En guide till våra rättigheter och skyldigheter

Sverige har många fjäll, skogar, skärgårdar, älvar, sjöar och stränder att upptäcka. Men det som gör Sveriges natur så speciell är allemansrätten, som är reglerad i lagen och ger alla i Sverige – besökare såväl som invånare – rätten att fritt ströva i naturen, på såväl allmän som privat mark.

Deep Wild Scandinavia har sammanställt en guide till den Svenska Allemansrätten. Varmt välkommen till naturen och att nyttja allemansrätten ute i det fria.

För att ge en bild av vad som är unikt med allemansrätten för oss svenskar, så kan man säga att vi har till och med listat vårt hela land på Airbnb och både vår kung och statsminister gillar att vara ute i naturen. Statsministern Stefan Löfven gillar specifikt att hugga ved vid sommarstugan i norrland. Han gillar även att ‘kasta macka’ på en fin sjö och att vandra i våra stora skogar.

Allemansrätten – friheten att röra sig fritt

När man besöker Sverige har man rätt att gå, cykla, paddla, rida, skida och slå läger på i princip all mark som inte är någons trädgår, tillhör ett boningshus eller mark som används i jordbruk. En unik rätt som också kommer med en hel drös skyldigheter kring att ta hand om naturen, djurlivet och att visa respekt till markägare, yrkesfolk och andra som njuter av naturen. Den gyllene regeln är ”Inte störa – inte förstöra”.

Med en yta dubbelt så stor, så har Sverige ändå bara cirka 15% invånare jämfört med Storbritanien. Det betyder massvis med obefolkade områden och man är aldrig särskilt långt från naturen. Även de större städerna är fulla med parker och nära naturreservet och öppna landskap. Faktiskt, så finns det cirka 4500 naturreservat med en total yta av 44 000 km2 i landet. 75% av den ytan finns i fjällkedjan. Som en jämförelse finns det 411 nationella naturreservat i Storbritanien.

Vad får man göra enligt Allemansrätten?

Med den gyllene regeln av ’Inte störa – inte förstöra’ så har vi sammanställt en lista på vad man får och inte får göra i praktiken.

 

Allemansrätten i korthet:

 • Du får lov att beträda all mark förutom trädgårdar, i direkt närhet till boningshus och marks som används i jordbruk.
 • Du får sätta upp ett tält och stanna en eller ett par nätter, beroende på platsen.
 • Du får tända en eld, så länge du håller koll på den och det inte är eldningsförbud.
 • Du får plocka ved på marken, men inte bryta någonting som lever, t.ex. grenar från ett träd.
 • Du får fiska i de fem största sjöarna och även längs kusterna.
 • Du får beträda stränder så länge de inte är i direkt anslutning till ett boningshus. Du får även simma i alla sjöar.
 • Att plocka blommor, svamp och bär är tillåtet.
  Kom bara ihåg att varje naturreservat och nationalpark kan ha sina egna regler och bestämmelser.

Behöver du hjälp?

Deep Wild Scandinavia har stor erfarenhet av att guida turer och arrangera kurser i nordiskt friluftsliv. Vi kan såklart skräddarsy en upplevelse precis efter era önskemål.
Ta gärna kontakt så berättar vi mer.

Vandra och åka skidor

Att vandra eller åka skidor nästan överallt i naturen är tillåtet men det finns några undantag. Du får inte inkräkta på någon hemfrid såsom i någons trädgård eller i direkt närhet till ett boningshus och du får inte heller beträda åkermark om det finns risk att du åsamkar skada.

Allemansrätten gäller inte på golfplatser, flygplatser eller liknande faciliteter men så länge inte marken är en facilitet i juridiskt begrepp så finns det ingenting som stoppar dig. Markägare får inte heller sätta upp skyltar eller stängsel i försök att hålla dig borta.

Hur nära man får passera ett hus beror på hur stor störning man orsakar. Det finns ingen distans definierad.

Slå läger och övernatta

Du får slå läger på samma plats en eller ett par nätter i rad. Kom ihåg att inte störa markägaren, djurlivet eller skada naturen. Försök att välja land som är hållbar och inte används i jordbruk eller djurhållning. Du får inte slå läger i någons trädgård eller nära bostadshus.

Om du planerar att bo på samma plats så är det generellt sett okej att använda några enstaka tält, men om ni planerar att campa med större grupper eller flera tält så kan man behöva markägarens tillstånd. Detta på grund av risken för skador på marken eller på grund av sanitära olägenheter.

Att campa i stadsparker eller fritidsområden kan vara förbjudet, så om ni planerar att tälta vid motionsområden eller väldigt nära civilisationen så vore det bästa att kontakta polisen eller kommunen.

Att göra upp eld

Så länge man gör det under säkra förhållanden så är man tillåten att göra upp en eld för att laga mat, för ljus, värme eller enbart mysfaktorn. En lägereld kryddar friluftslivet och är ofta sett lite av ”vildmarks-tv” och får folk att samlas. Men det är också en angelägenhet för markägare. Varje år så förstörs värdefulla skogar på grund av oaktsamhet vid eldning.

Det är viktigt att välja en plats där elden inte riskerar att spridas eller skaga mark och vegetation. Grus eller sandig jord är ett bra underlag att göra upp en eld på. Mossa, torvmark eller jordig skogsmark är inte lika bra. Det är inte bara risken att elden lättare kan spridas, elden kan också ligga kvar under jorden och flamma upp vid ett senare tillfälle – så kallad rotbrand. Gör inte upp en eld direkt på eller i direkt närhet av bergshällar eller stora klippblock eller stenar! De går sönder, lämnar spår för alltid och läker aldrig ihop.

Om det är väldigt torrt ute i markerna kan det finnas ett eldningsförbud. Till exempel om det varit varmt och torrt länge. Det är kommunen eller räddningstjänsten som utfärdar eldningsförbud och då är alla öppna lågor förbjudna, även de som är på iordninggjorda eldstäder. Ofta så hjälper campingplatser och turistbyråer till att informera om det råder ett eldningsförbud.

Organiserade friluftsaktiviteter

Organiserade friluftsaktiviteter, så som naturturism, är möjligt tack vare allemansrätten. Allemansrätten är kopplad till individen, inte till grupper. Därför har organisatörer av aktiviteter i naturen en speciell skyldighet att vara ansvarstagande. Det är bra att ha god kännedom om allemansrätten och även att informera deltagarna om vad som gäller.

Om man annordnar aktiviteter på någon annans mark är man också skyldig att vidta skyddande åtgärder och att ta förebyggande se till att undvika skador och andra olägenheter. Välj rätt plats för aktiviteten och använd inte samma platser, stigar och ytor så att marken får en möjlighet att återhämta sig. Att sätta upp en lägerplats kan vara en sak som kräver att markägaren informeras och får yttra sig – kom ihåg att ’inte störa – inte förstöra’ blir ännu viktigare när man är ute i grupp.

Om ni planerar en organiserad friluftsaktivitet så kan Deep Wild hjälpa er med logistiken, tillstånd och guider.

Planerar du en resa?

Deep Wild Scandinavia har stor erfarenhet och ett brett kontaktnät för att bedriva organiserat friluftsliv i hela Skandinavien. Vi arbetar till skogs, på fjället och vid älven året runt och guidar dig gärna till ditt nästa äventyr.

Klättring

Klättring är en uppenbar del i Svenskt friluftsliv och enligt lagen så får man klättra året runt. Men det finns några delar av klättring som kräver att man visar speciellt hänsyn till djur och natur.

På våren kan fåglar häcka på klipporna och i vissa fall kan en liten störning vara allt som krävs för att fågelungarna inte ska överleva. Det är därför väldigt viktigt att man respekterar restriktioner. Även om det inte finns restriktioner så är man skyldig att avlägsna sig och avbryta klättringen om man upptäcker varningsskrik och andra tecken på att det är häckande fåglar som kan störas.

Klättring är lite speciellt eftersom det även är miljöer för ovanliga djur och växter. Därför är det viktigt att ha kunskap om detta som klättrare, så man kan undvika att skada känslig natur.

Jakt och fiske

Varken jakt eller fiske är egentligen en del av allemansrätten. Men den har stor betydelse för de som utövar jakt eller fiske på sin fritid. De tillhör några av våra mest vanliga fritidsaktiviteter. Runt en miljon svenskar fiskar och mer än 320.000 jagar på sin lediga tid.

Generellt sett så gäller även här att visa hänsyn och att inte förstöra eller störa. Att förhindra, störa eller ingripa mot jakt eller fiske är förbjudet. På samma sätt är det förbjudet att med avsikt störa djurlivet. Det är tillåtet att använda en privat brygga på tillfällig basis förutsatt att det inte ligger i direkt anslutning till ett hus. Självklart behöver man flytta på sig om ägarna behöver nyttja bryggan.

Att simma, båtliv och köra fordon på is

Allemansrätten gäller på land och på vattnet. Du får simma vid stränder och åka båt nästan överallt, ankra och spendera några dagar vid båten. Kravet för miljöerna du är vid är de samma som vid land – inte störa inte förstöra.

Du får gå i land, simma, ligga för ankar eller förtöja en båt vid en strandlinje som inte ligger för nära ett boningshus eller är skyddat för fågelliv eller liknande. Risken av hur mycket man kommer störa avgör hur nära huset man får vara. Det finns ingen distans avgjord och det finns inte heller några bestämmelser hur länge man får ligga för ankar på samma plats. Vanligtvis gäller samma princip som när man tältar – ett par nätter.

Att temporärt förtöja eller simma vid en bryggasom är utanför någons tomt är inte förbjudet. En förutsättning är såklart att ägaren av bryggan inte förhindras från att använda sin brygga.

Att färdas på is är ungefär likställt med att färdas på öppet vatten. Is är inte klassificierat som terräng, vilket betyder att det inte finns något förbud mot att köra på is med ett motorfordon. Däremot kan kommunen utfärda ett förbud mot sådan körning om de anser det nödvändigt med tanke på naturen och friluftslivet.
Regler för att köra på is är ungefär som vanliga trafikregler. Kommunen eller polisen kan utfärda mer information om lokala trafikregler.

Cykling

Att cykla i naturen är en härlig aktivitet och enligt lagen får man cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men kom ihåg att om du cyklar över mark, plantager, myrar eller annan känslig natur så ökar slitaget avsevärt. Man får inte heller cykla över plantager, trädgårdar och jordbruksmark. En markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling.

Genom att anpassa din rutt och teknik ser du till att du inte skadar marken i onödan.

 

Kom ihåg att:

 • Undvik mjuka leder, speciellt i våren och på hösten när det är blött i marken.
 • Undvik att cykla på känsliga jordmarker, till exempel på berghällar med mossa och lavar, myrar och heder.
 • Grova däck skadar enkelt stigar och känslig mark.

Privata vägar

Enskilda vägar är viktiga för friluftslivet och allemansrätten. Med hjälp av enskilda vägar kan man lättare nå badsjöar och fiskevatten, bärplockning och frodiga skogar.
Motortrafik kan skapa hårt slitage på en enskild väg. Därför kan ägaren av vägen avgöra om det är tillåtet med motortrafik eller inte. Däremot kan ägaren inte förbjuda någon från att vandra, cykla eller rida på vägen så länge inte vägen tar skada.

Hundar i naturen

Känn dig välkommen att ta med hunden ut i naturen. Men för att skydda vilda djur och fåglar så ställer det högre krav på dig som hundägare. Mellan 1/3 och 20/8 så behöver du hålla din hund under extrem uppsikt när du är i det vilda. Enligt lagen så behöver du ha sån bra koll på din hund att du alltid kan förhindra den från att springa fritt där det finns vilda djur.

Orientering och geocaching

Du kan gå och springa nästan var som helst i naturen och med markägarens tillåtelse kan du också placera ut kontroller och geocacher i skogar och på land. Det finns dock några undantag för att inte störa och förstöra.

Orientering är något de flesta känner till – att med hjälp av karta och kompass hitta kontroller i naturen. Geocaching är mer som en skattjakt med hjälp av GPS eller en modern variant av ”gömma nyckel” i naturen. Med hjälp av GPS och ledtrådar så letar man efter ’cacher’ som någon annan gömt. Detta har blivit en populär aktivitet och utövas på flera ställen runt om i landet – ofta där man minst anar det.

Om kontrollerna eller cacherna bara är ute under en kort period, till exempel under ett mindre träningspass eller en liten tävling så får detta räknas som okej utan att konsultera markägaren. Om de ska ligga ute under en längre tid eller för ett större event så bör man kontakta markägaren.

Plocka blommor, bär och svamp

Du får fritt plocka blommor, bär och svamp i naturen. Var dock vaksam över att några växter är fridlysta och får därför inte plockas. Speciella regler kan såklart gälla i nationalparker och naturreservat.

Mossa och lavar är inte inkluderade i lagtexten, men bör ses som okej att plockas i mindre omfattning om man sköter det snyggt. Absolut inte större kvantiteter eller för att sälja – enbart mindre mängder för privat bruk. Sjävklart får man inte hugga ner eller på annat sätt skada levande träd. Buskar nämns inte i lagtexten men får ses som levande träd och bör alltså inte skadas.

Det är inte tillåtet att kasta ut sten från höga berg (dessutom är det farligt!) och det är inte tillåtet att ta stenar utan markägarens tillåtelse. Däremot, om man plockar upp någon mindre sten från naturen kan det knappast räknas som kriminellt.
Att plocka bär är tillåtet, även i en större skala och också för att sälja, men det får inte skapa problem för markägaren.

Ridning

Du får rida i naturen, men hästens vikt ökar risken att skada skog, mark och vägar. Som en ryttare är det därför extra viktigt att ta i beaktelse vilket typ av underlag du rider på. Den som ansvarar för att återkommande rida på annans mark eller vid organiserade ridturer bör ha en kontinuerlig dialog med respektive markägare för att minimera skadan.

 

Utöver detta så kan det vara bra att komma ihåg att:

 • Inte rida i skogsplantager.
 • Undvik att rida på mjuka stigar eller leder som används frekvent för vandring eller motion. Undvik också att rida i markerade skidspår.
 • Undvik att rida över känslig mark så som myrar och träsk.
 • Visa extra försiktighet under vår och höst när det är mjukt i markerna.
 • Hästens hovar kan förstöra rötterna för träd, det gör så att rötterna an börja ruttna och på sikt förstörs trädet inifrån.

Stängel och skyltar

Du har rätt att vara i naturen oavsett vem som äger marken. Det är det som är grunden för allemansrätten. Därför får inte en markägare sätta upp staket för att hålla folk ute. Skulle det ändå vara så att man stöter på ett staket så har man rätt att ta sig förbi staketet för att komma vidare. Markägare kan behöva ta ner staketet om det förhindrar allmänhetens rätt till marken, men kom ihåg att detta är ett beslut som kommunen tar. Du får inte ta lagen i egna händer och göra hål i stängsel.

Om du passerar en grind, kom ihåg att lämna grinden i det skick den var när du kom dit. Var den öppen, så lämna den öppen – var den stäng, så lämna den stängd.

Vissa markägare sätter upp skyltar med texten ”privat mark” eller ”förbjudet att beträda” och liknande. För att det ska vara tillåtet med dessa skyltar krävs att kommunen har godkänt det. Annars gäller samma sak som vid stängsel.

Skyddade områden

I skyddade områden så som nationalparker och naturreservat så finns det särskilda regler och bestämmelser för att skydda naturen, djurlivet och kulturen. Det kan betyda att allemansrätten är inskränkt i dessa områden, men det betyder också att allemansrätten kan vara utvidgad. Läs på om varje naturreservat eller nationalpark för att se vad som gäller just där.

Slutligen

Allemansrätten är någonting som vi alla har ett gemensamt ansvar över att skydda. Det är enbart genom att vi följer allemansrätten, inte stör eller förstör, som vi har möjlighet att värna om den här fina möjligheten.

Hej! Markus här 👋

Det senaste decenniet har jag haft förmånen att leda ett antal turer in i den djupa vildmarken, ofta på en veckobasis. Nu vill jag bjuda in dig att hänga med.
Kika gärna på 'turer & kurser'-sektionen på hemsidan och hör av dig om det är någonting du finner intressant. 

Du når mig direkt på markus@deepwild.com

Markus Nyman
Guide & Grundare, Deep Wild Scandinavia

KONFERENS

Låt miljöerna inspirera er så ni kommer hem med nya idéer på hur ni ska tackla vardagens problem. Vi vet hur man laddar batterierna på riktigt och kommer hem utvilad.